Làm thế nào để chặn thành viên mới xem tin nhắn cũ của nhóm?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết kế Website trọn gói 2,900,000đ

Quảng cáo Google

Quảng cáo Facebook

Chăm sóc Website

Chăm sóc Fanapge

Thiết kế Mobile App

Trong trường hợp không muốn thành viên mới đọc được các tin nhắn mọi người đã gửi vào nhóm trước đây, bạn có thể tắt tính năng Thành viên mới xem được tin nhắn cũ.

Để truy cập tính năng này, bạn cần có quyền trưởng hoặc phó nhóm, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bấm vào nút Thêm (…) nằm trên cùng góc phải của màn hình trò chuyện nhóm
  • Tìm mục Cài đặt nhóm.
  • Tắt/Bật mục Thành viên mới xem được tin nhắn cũ thuộc phần Cài đặt tin nhắn.

Tại trạng thái Tắt, thành viên mới sẽ không nhận được các tin nhắn trước thời điểm họ tham gia nhóm.

Tại trạng thái Bật, thành viên mới sẽ nhận được các tin nhắn trước thời điểm họ tham gia nhóm. Mọi thành viên sẽ xem được toàn bộ lịch sử Kho lưu trữ, bao gồm các hình ảnh, link, file được gửi trước thời điểm họ tham gia nhóm.

Chú ý:

Trưởng và phó nhóm sẽ luôn nhìn được đầy đủ lịch sử tin nhắn và kho lưu trữ để quản lý nhóm dễ dàng hơn.

Tất cả thành viên đều xem được các nội dung dưới đây, cho dù quyền xem lịch sử tin nhắn và kho lưu trữ đã tắt:

  • Mọi nội dung nằm trong bộ sưu tập trong kho lưu trữ, kể cả các mục được gửi vào nhóm trước thời điểm thành viên tham gia nhóm.
  • Mọi nội dung trong lịch nhóm và bảng tin nhóm, như các nhắc hẹn, bình chọn, tin nhắn đã ghim và ghi chú.

In case you do not want new members to read previous group messages, you can turn off the feature New member can see old messages.

To access the feature, you need to be the group owner or an admin, then follow these instructions:

  • Click the More (…) button at the top right corner of the group chat screen
  • Find the item Group settings.
  • Turn off or on the item New member can see old messages under Message settings.

While this permission is Off, new members will not receive old messages before the time they join the group.

While this permission is On, new members will receive old messages before the time they join the group. All members can access full history of Stored media, including photos, links, and files sent before the time they joined the group.

Attention:

The group owner or admins will always have a full view of the message history and stored media for easier group management.

The following content is viewable to all members, even if permission to view the message and stored media history is disabled:

  • All content in the collections under Stored media, including the items that were added to the group before the time members joined the group.
  • All content in the group calendar and group board, such as reminders, polls, pinned messages and notes.

CÔNG TY TNHH HBMEDIA - HBMEDIA CO.,LTD
Trụ sở: 242/8D Bà Hom -Phường 13, Quận 6 - Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 6253 8332
Tư vấn dịch vụ : 0933 576 079
Chăm sóc khách hàng : 0933 534 039
Từ 8h00 – 18h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *