COMODO POSITIVE SSL
$10.000
Số domain được bảo mật : 1
Độ tin cậy : Cơ bản
Thanh địa chỉ màu xanh : Không
SANs : Không có
Giá chỉ từ 225.000 đ / 12 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
COMODO POSITIVE SSL EV
$1.000.000
Số domain được bảo mật : 1
Độ tin cậy : Cao
Thanh địa chỉ màu xanh : Có
SANs : Không có
Giá chỉ từ 3.400.000 đ / 12 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
COMODO POSITIVE SSL WILDCARD
$10.000
Số subdomain được bảo mật : Unlimited
Độ tin cậy : Cơ bản
Thanh địa chỉ màu xanh : Không
SANs : Không có
Giá chỉ từ 3.100.000 đ / 12 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)