HBMEDIA luôn hỗ trợ đối tác thu hút khách hàng

Các chương trình hợp tác khác cùng HBMEDIA

Phát triển ứng dụng

Lập trình các ứng dụng cung cấp cho khách hàng HBmedia và nhận 80% doanh thu.

Phát triển giao diện

Thiết kế, lập trình những giao diện để cung cấp cho khách hàng thưc hiện website bán hàng và nhận 70% doanh thu.

Cung cấp dịch vụ về thương mại điện tử

Hỗ trợ dịch vụ:SEO,Digital Marketing, Chụp hình sản phẩm,…

Trở thành đại lý kinh doanh độc quyền tại khu vực

Chính sách hoa hồng hấp dẫn cùng những hỗ trợ về truyền thông, đào tạo, chăm sóc khách hàng, …

Các đối tác đã hợp tác HBMEDIA