Nguyên tắc đăng ký tên miền :

Tên miền không vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net…
Chỉ gồm các ký tự (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
Tên miền ngắn gọn, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

[su_table]

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Phí khởi tạo

Phí duy trì/ năm

Chuyển về HBmedia

.vn 280.000 VNĐ 470.000 VNĐ Miễn phí
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 280.000 VNĐ 350.000 VNĐ Miễn phí
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ 190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Miễn phí
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ 190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Miễn phí

[/su_table]

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

[su_table]

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Phí khởi tạo

Phí đăng ký

Phí duy trì/ năm

Chuyển về HBmedia

.com Miễn phí 299.000 VNĐ 299.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.net Miễn phí 299.000 VNĐ 299.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.org Miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ 230.000 VNĐ
.info Miễn phí 300.000 VNĐ 300.000 VNĐ 240.000 VNĐ
.top Miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ
.shop Miễn phí 960.000 VNĐ 960.000 VNĐ 960.000 VNĐ

[/su_table]