1.CHỌN GÓI THIẾT KẾ WEBSITE

Lưu ý : Gói DV chưa bao gồm VAT

Đã bao gồm HOSTING vs DOMAIN (tên miền)

GÓI SILVER - 5,900,000đ

GÓI GOLD - 8,900,000đ

GÓI DIAMONDS - 11,900,000đ

GÓI NGÂN SÁCH TÙY CHỌN : Thỏa thuận

2.BẠN ĐANG KINH DOANH MẢNG :3.THÔNG TIN CỦA BẠN

Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)


Ghi chú thêm :