1.CHỌN GÓI QUẢNG FACEBOOK

Lưu ý : Gói DV chưa bao gồm VAT

Gói FB-A1 - < 10,000,000đ

Gói FB-A2 - < 50,000,000đ

Gói FB-A3 - < 100,000,000đ

2.BẠN ĐANG KINH DOANH MẢNG :3.THÔNG TIN CỦA BẠN

Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)


Ghi chú thêm :