1.CHỌN GÓI QUẢN TRỊ FANPAGE FACEBOOK

Lưu ý : Gói DV chưa bao gồm VAT

GÓI FB-01 - 2,900,000đ

GÓI FB-02 - 3,900,000đ

GÓI FB-03 - 4,900,000đ

2.BẠN ĐANG KINH DOANH MẢNG :3.THÔNG TIN CỦA BẠN

Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)


Ghi chú thêm :