BẢNG GIÁ Thiết kế Website kinh doanh chỉ trong 4 bước

Sở hữu Website Bán hàng Online, Giới thiệu Dịch vụ chỉ trong 4 bước. Xây dựng thương hiệu Online

Bảng thông tin
Bảng giá
Tặng tên miền
Tặng email
Số sản phẩm
Số bài viết
Dung lượng
Băng thông
Responsive/di động
Comment Facebook
Tích hợp Fanpage
Kết nối Google Analytic
Kết nối Webmaster Tool
Báo cáo lưu lượng thời gian
Chuẩn SEO
Công nghệ AMP
Plugin Email Marketing
Plugin giúp SEO lên top
Thanh toán trực tuyến
Đa phương thức vận chuyển
Tính phí vận chuyển từng vùng
Lập báo cáo định kì
Cấu hình sản phẩm
Số lượng user
Phân cấp user
Upload file/tài liệu
Cấu hình hệ thống
Hỗ trợ chỉnh giao diện
Bảo mật Ssl Https
Hỗ trợ Facebook Pixel
Hỗ trợ mã tiếp thị Google
Chat facebook
Chat trực tuyến
Kết nối Viettel Post
Kết nối GHN
Kết nối GHTK
Kết nối Kiotviet
Bán hàng đa kênh
Bàn giao mã nguồn
Nhân viên đăng hộ sp
Đa ngôn ngữ
GÓI silver
5,900,000đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 2 email
50
50
2 GB
Không Giới hạn
Không giới hạn
5 bậc
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
10 sản phẩm
Tiếng Việt
GÓI GOLD
8,900,00đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 3 email
Không giới hạn
Không giới hạn
5 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
5 Bậc
?
?
?
Không
Không
20 sản phẩm/ 1 tháng
Tiếng Việt, Tiếng Anh
gói Diamond
11,900,000đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 5 email
Không giới hạn
Không giới hạn
10 GB
Server đặc biệt, chịu tải lớn
Không giới hạn
5 cấp bậc
?
?
30 sản phẩm/ 1 tháng
Đa ngôn ngữ
GÓI silver
Bảng giá 5,900,000đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 2 email
Số sản phẩm :50
Số sản phẩm :50
Dung lượng 2 GB
Băng thông: Không Giới hạn
Responsive/di động :CÓ
Comment Facebook : CÓ
Tích hợp Fanpage :CÓ
Kết nối Google Analytic :CÓ
Kết nối Webmaster Tool :CÓ
Báo cáo lưu lượng thời gian:CÓ
Chuẩn SEO:CÓ
Công nghệ AMP:CÓ
Plugin Email Marketing:CÓ
Plugin giúp SEO lên top:CÓ
Thanh toán trực tuyến:CÓ
Đa phương thức vận chuyển:CÓ
Tính phí vận chuyển từng vùng:CÓ
Lập báo cáo định kì:CÓ
Cấu hình sản phẩm:CÓ
Số lượng user:CÓ
Phân cấp user: Không giới hạn
Upload file/tài liệu : 5 bậc
Cấu hình hệ thống : Không
Hỗ trợ chỉnh giao diện :Không
Bảo mật Ssl Https : Không
Hỗ trợ Facebook Pixel : Không
Hỗ trợ mã tiếp thị Google :Không
Chat facebook : Không
Chat trực tuyến :Không
Kết nối Viettel Post :Không
Kết nối GHN : Không
Kết nối GHTK : Không
Kết nối Kiotviet : Không
Bán hàng đa kênh :Không
Bàn giao mã nguồn :Không
Nhân viên đăng hộ sp:10 sản phẩm
Đa ngôn ngữ :Tiếng Việt
GÓI GOLD
Bảng giá 8,900,00đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 3 email
Số sản phẩm : Không giới hạn
Số bài viết : Không giới hạn
Dung lượng 5 GB
Băng thông : Không giới hạn
Responsive/di động : CÓ
Comment Facebook : CÓ
Tích hợp Fanpage : CÓ
Kết nối Google Analytic : CÓ
Kết nối Webmaster Tool : CÓ
Báo cáo lưu lượng thời gian :CÓ
Chuẩn SEO : CÓ
Công nghệ AMP : CÓ
Plugin Email Marketing : CÓ
Plugin giúp SEO lên top : CÓ
Thanh toán trực tuyến : CÓ
Đa phương thức vận chuyển : CÓ
Tính phí vận chuyển từng vùng : CÓ
Lập báo cáo định kì : CÓ
Cấu hình sản phẩm : CÓ
Số lượng user : CÓ
Phân cấp user : Không giới hạn
Upload file/tài liệu : 5 Bậc
Cấu hình hệ thống : CÓ
Hỗ trợ chỉnh giao diện : CÓ
Bảo mật Ssl Https : CÓ
Hỗ trợ Facebook Pixel :CÓ
Hỗ trợ mã tiếp thị Google :CÓ
Chat facebook : CÓ
Chat trực tuyến : CÓ
Kết nối Viettel Post : CÓ
Kết nối GHN ?
Kết nối GHTK ?
Kết nối Kiotviet ?
Bán hàng đa kênh : Không
Bàn giao mã nguồn : Không
Nhân viên đăng hộ sp:20 sản phẩm/ 1 tháng
Đa ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh
gói Diamond
Bảng giá 11,900,000đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 5 email
Số sản phẩm :Không giới hạn
Số bài viết : Không giới hạn
Dung lượng : 10 GB
Băng thông :Server đặc biệt, chịu tải lớn
Responsive/di động : CÓ
Comment Facebook : CÓ
Tích hợp Fanpage : CÓ
Kết nối Google Analytic : CÓ
Kết nối Webmaster Tool : Có
Báo cáo lưu lượng thời gian : Có
Chuẩn SEO : Có
Công nghệ AMP :Có
Plugin Email Marketing : Có
Plugin giúp SEO lên top : Có
Thanh toán trực tuyến : Có
Đa phương thức vận chuyển : Có
Tính phí vận chuyển từng vùng : Có
Lập báo cáo định kì : Có
Cấu hình sản phẩm : Có
Số lượng user : Có
Phân cấp user : Không giới hạn
Upload file/tài liệu : 5 cấp bậc
Cấu hình hệ thống : CÓ
Hỗ trợ chỉnh giao diện :CÓ
Bảo mật Ssl Https : CÓ
Hỗ trợ Facebook Pixel : CÓ
Hỗ trợ mã tiếp thị Google :CÓ
Chat facebook : CÓ
Chat trực tuyến : CÓ
Kết nối Viettel Post : CÓ
Kết nối GHN : CÓ
Kết nối GHTK : CÓ
Kết nối Kiotviet : CÓ
Bán hàng đa kênh ?
Bàn giao mã nguồn ?
Nhân viên đăng hộ sp:30 sản phẩm/ 1 tháng
Đa ngôn ngữ : Đa ngôn ngữ
GÓI silver
Bảng giá 5,900,000đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 2 email
Số sản phẩm :50
Số sản phẩm :50
Dung lượng 2 GB
Băng thông: Không Giới hạn
Responsive/di động :CÓ
Comment Facebook : CÓ
Tích hợp Fanpage :CÓ
Kết nối Google Analytic :CÓ
Kết nối Webmaster Tool :CÓ
Báo cáo lưu lượng thời gian:CÓ
Chuẩn SEO:CÓ
Công nghệ AMP:CÓ
Plugin Email Marketing:CÓ
Plugin giúp SEO lên top:CÓ
Thanh toán trực tuyến:CÓ
Đa phương thức vận chuyển:CÓ
Tính phí vận chuyển từng vùng:CÓ
Lập báo cáo định kì:CÓ
Cấu hình sản phẩm:CÓ
Số lượng user:CÓ
Phân cấp user: Không giới hạn
Upload file/tài liệu : 5 bậc
Cấu hình hệ thống : Không
Hỗ trợ chỉnh giao diện :Không
Bảo mật Ssl Https : Không
Hỗ trợ Facebook Pixel : Không
Hỗ trợ mã tiếp thị Google :Không
Chat facebook : Không
Chat trực tuyến :Không
Kết nối Viettel Post :Không
Kết nối GHN : Không
Kết nối GHTK : Không
Kết nối Kiotviet : Không
Bán hàng đa kênh :Không
Bàn giao mã nguồn :Không
Nhân viên đăng hộ sp:10 sản phẩm
Đa ngôn ngữ :Tiếng Việt
GÓI GOLD
Bảng giá 8,900,00đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 3 email
Số sản phẩm : Không giới hạn
Số bài viết : Không giới hạn
Dung lượng 5 GB
Băng thông : Không giới hạn
Responsive/di động : CÓ
Comment Facebook : CÓ
Tích hợp Fanpage : CÓ
Kết nối Google Analytic : CÓ
Kết nối Webmaster Tool : CÓ
Báo cáo lưu lượng thời gian :CÓ
Chuẩn SEO : CÓ
Công nghệ AMP : CÓ
Plugin Email Marketing : CÓ
Plugin giúp SEO lên top : CÓ
Thanh toán trực tuyến : CÓ
Đa phương thức vận chuyển : CÓ
Tính phí vận chuyển từng vùng : CÓ
Lập báo cáo định kì : CÓ
Cấu hình sản phẩm : CÓ
Số lượng user : CÓ
Phân cấp user : Không giới hạn
Upload file/tài liệu : 5 Bậc
Cấu hình hệ thống : CÓ
Hỗ trợ chỉnh giao diện : CÓ
Bảo mật Ssl Https : CÓ
Hỗ trợ Facebook Pixel :CÓ
Hỗ trợ mã tiếp thị Google :CÓ
Chat facebook : CÓ
Chat trực tuyến : CÓ
Kết nối Viettel Post : CÓ
Kết nối GHN ?
Kết nối GHTK ?
Kết nối Kiotviet ?
Bán hàng đa kênh : Không
Bàn giao mã nguồn : Không
Nhân viên đăng hộ sp:20 sản phẩm/ 1 tháng
Đa ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh
gói Diamond
Bảng giá 11,900,000đ
Tặng tên miền .com, .net
Tặng 5 email
Số sản phẩm :Không giới hạn
Số bài viết : Không giới hạn
Dung lượng : 10 GB
Băng thông :Server đặc biệt, chịu tải lớn
Responsive/di động : CÓ
Comment Facebook : CÓ
Tích hợp Fanpage : CÓ
Kết nối Google Analytic : CÓ
Kết nối Webmaster Tool : Có
Báo cáo lưu lượng thời gian : Có
Chuẩn SEO : Có
Công nghệ AMP :Có
Plugin Email Marketing : Có
Plugin giúp SEO lên top : Có
Thanh toán trực tuyến : Có
Đa phương thức vận chuyển : Có
Tính phí vận chuyển từng vùng : Có
Lập báo cáo định kì : Có
Cấu hình sản phẩm : Có
Số lượng user : Có
Phân cấp user : Không giới hạn
Upload file/tài liệu : 5 cấp bậc
Cấu hình hệ thống : CÓ
Hỗ trợ chỉnh giao diện :CÓ
Bảo mật Ssl Https : CÓ
Hỗ trợ Facebook Pixel : CÓ
Hỗ trợ mã tiếp thị Google :CÓ
Chat facebook : CÓ
Chat trực tuyến : CÓ
Kết nối Viettel Post : CÓ
Kết nối GHN : CÓ
Kết nối GHTK : CÓ
Kết nối Kiotviet : CÓ
Bán hàng đa kênh ?
Bàn giao mã nguồn ?
Nhân viên đăng hộ sp:30 sản phẩm/ 1 tháng
Đa ngôn ngữ : Đa ngôn ngữ

1. Chọn giao diện Website

Tại kho giao diện của HBweb với gần 200 mẫu thiết kế đa dạng về ngành nghề – sản phẩm phong phú. Giúp bạn lựa chọn đúng mẫu website phù hợp với ngành nghề đang kinh doanh.

2.Nhân viên tư vấn vs Thanh toán

Sau khi Quý Khách chọn được giao diện, nhân viên HBweb sẽ tư vấn thêm và cưới cùng Quý Khách than toán Website đã chọn.

3. Xây dựng nội dung

HBweb sẽ hỗ trợ giúp bạn cập nhật tất cả nội dung thông tin cho Website. Hỗ trợ banner, hình ảnh cho website của bạn.

4. Bắt đầu kinh doanh

Sau tất cả, Website của bạn đã chính thức hoạt động. *Chỉ với 4 bước đơn giản, bạn có thể sở hữu 1 website chuyên nghiệp với đầy đủ các tính năng.

CHỌN MẪU THIẾT KẾ VÀ BẮT ĐẦU KINH DOANH ONLINE NGAY HÔM NAY

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Mẫu thiết kế website dụng cụ nhà bếp

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

MẪU WEBSITE ĐẸP NHẤT

Mẫu thiết kế website nha khoa

Liên hệ
Liên hệ
Hãy chọn gói dịch vụ bất kỳ. Bạn có thể thay đổi gói dịch vụ.
HBMEDIA sẽ tư vấn gói phù hợp nhất cho sau
Dùng thử ngay

Hơn 12000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ.
HBMEDIA sẵn sàng để xây dựng, vận hành website cho bạn

Gọi ngay, hoặc nhấn nút Chat dưới góc phải màn hình!

Bạn đang phân vân hoặc cần tư vấn về Marketing, SEO, Adword…
Gọi ngay 0933 576 079